Training & advies

Heb je al een website, maar wil je deze graag eens laten doorlichten? Dat kan. Op basis van een aantal quickscans of een uitgebreide toetsing bepalen we hoe jouw website er voor staat qua toegankelijkheid. Op basis daarvan kun jij besluiten waar jouw behoefte ligt: een contenttraining in digitale toegankelijkheid, advisering voor beleid of uitvoering of misschien wel een hele nieuwe website?

Persoon die les geeft aan een klas met mensen die zitten op een stoel en naar hem kijken

Image by standret on Freepik

1. Kennismaking & quickscan

We beginnen met een uitgebreide kennismaking. Naast dat we leren wie jij bent en wat voor jou belangrijk is, beoordelen we ook samen of de website precies kan en doet wat jij wilt. Ontbreken er bijvoorbeeld functionaliteiten? Of ben je inmiddels toe aan een nieuw design? Daarna bepalen we aan de hand van een aantal quickscans per pagina hoe jouw website er voor staat qua toegankelijkheid. Deze quickscans laten zien waar je website tekortschiet en onze adviseurs kunnen direct inschatten of dit eenvoudig op te lossen is. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn een training digitale toegankelijkheid, advisering op het gebied van beleid of uitvoering of het verbeteren of nieuw bouwen van de website.

Rolf

profielfoto van Rolf

2. Training, advies of website aanpassen?

Op basis van de resultaten van de quickscan en een kosteninschatting bepalen we of we trainen, adviseren of de website verbeteren. Als het met name om afwijkingen in de content gaat, dan zal een eenmalige verbetering en een training volstaan. Gaat het echter om technische afwijkingen dan volgt een verbetertraject bestaande uit een nulmeting, herstel van geconstateerde afwijkingen en een onafhankelijke toetsing daarvan. Het uitvoeren van een nulmeting is veel handwerk. Een audit kost daardoor al snel € 2.000 tot € 3.000 exclusief btw. En dan ben je helaas nog niet klaar: aan de hand van de afwijkingen moet jouw websitebouwer aan de slag met het herstel. Onze jarenlange ervaring leert dat je minimaal een vergelijkbaar bedrag besteedt voor het herstellen van alle afwijkingen. Om dat vervolgens een auditeur onafhankelijk te laten vaststellen in een WCAG-EM rapportage. In meer dan 80% van de gevallen is het qua budget en toekomstbestendigheid beter én goedkoper om nieuw te bouwen. Het hele verbetertraject kost al snel minimaal € 5.000 – € 7.000 inclusief de audits, terwijl het toegankelijk nabouwen van een website al start met € 3.000. En omdat Webally werkt met bewezen technieken en de content direct toegankelijk overneemt, is een audit met toegankelijkheidsverklaring label A zelfs inbegrepen.

3. Toch verbeteren

Soms is het simpelweg niet mogelijk om nieuw te bouwen: extreem veel content, een jarenlange relatie of een lopend contract met een websitebouwer kan doen besluiten om te verbeteren. Ook hierin kan Webally een rol spelen. Wij dienen dan als adviseur en vraagbaak voor de opdrachtgever en websitebouwer. Afhankelijk van de vooraf geconstateerde afwijkingen koppelen wij de juiste adviseur aan het traject. Optioneel kan een audit uitgevoerd worden bij oplevering, zodat jij de toegankelijkheidsverklaring zelf kunt aanvragen.

Robbin

profielfoto van Robbin

4. Advies

Webally biedt niet alleen advies bij het nieuw bouwen of verbeteren van websites. We denken ook graag met jou mee hoe je het thema toegankelijkheid in beleid omzet. Hoe je draagvlak creëert voor dit thema. En hoe je jouw collega’s kunt instrueren en opleiden op dit gebied. Voor dit traject werken wij samen met onze partner WCAG.nl. Zij auditeren, adviseren en trainen dagelijks webredacteuren, beleidsmedewerkers en bestuurders van (semi)overheden. Neem contact met ons op en wij leggen de juiste lijntjes voor een goed vervolg.

Niek

profielfoto van Niek